Kontakt:
klubkotaperskiego@vanti.eu
redelm@vanti.eu

Polski Klub Kota Perskiego LIBERA

Składka roczna: 20 zł

Składki można opłacać przelewem:
Bank Millenium 51 1160 2202 0000 0000 7624 7415

Dane do zamieszczenia na blankiecie:
Stowarzyszenie Klub Felinologiczny PFA
PKKP Libera
00-624 Warszawa, ul. Marszałkowska 3/5