Regulamin

Rozdział II
Przyjęcie, Prawa Członków


§ 6
O członkostwo w Polskim Klubie Kota Perskiego może się starać każdy hodowca lub miłośnik w/w ras kotów zarejestrowany w dowolnym klubie. Członkowie Klubu muszą być członkami jednej z międzynarodowych organizacji felinologicznych.

§ 7
Członków przyjmuje się do Klubu na podstawie przesłania do PKKP deklaracji o chęci przystąpienia do Polskiego Klubu Kota Perskiego i po dokonaniu obowiązkowych opłat.

§ 8
Zabrania się wprowadzania informacji niezgodnych z prawdą i dotyczących osób trzecich, nie mających statusu członka PKKP. Zabrania się wprowadzania informacji dotyczących kotów innej rasy niż w/w.

§ 9
Członkowie PKKP mają prawo kierowania wniosków i propozycji dotyczących bieżącej działalności PKKP oraz obowiązujących w nim regulaminów.

§ 10
Członkostwo w PKKP ustaje na skutek dobrowolnej rezygnacji członka, złamania regulaminu bądź decyzji większości członków.

1 2 3 4