Regulamin

Rozdział III
Organy decyzyjne Polskiego Klubu Kota Perskiego


§ 11
Założyciele Polskiego Klubu Kota Perskiego uzyskują dożywotni tytuł członka honorowego Polskiego Klubu Kota Perskiego.

§ 12
Wszelkie spory powstałe pomiędzy członkami na wniosek jednej ze stron są rozstrzygane większością głosów członków.

1 2 3 4