Regulamin

Rozdział IV
Postanowienia końcowe


§ 15
Polski Klub Kota Perskiego jest organizacją finansowaną ze składek oraz opłat wnoszonych przez członków PKKP, dobrowolnych darowizn osób prywatnych, firm i instytucji.

§ 16
Wszelkich zmian w Regulaminie PKKP dokonuje się większością głosów członków.1 2 3 4