Deklaracja
Aby zostać członkiem Polskiego Klubu Kotów Perskich należy przesłać deklarację członkowską na adres e-mailowy Klubu.
O decyzji kandydat zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji.

Zgodnie z regulaminem członkiem Polskiego Klubu Kota Perskiego może zostać osoba, która:
- w pełni akceptuje regulamin PKKP
- zobowiązuje się do starannego wykonywania powierzonych mu przez PKKP zadań
- jako hodowca przestrzega przepisów obowiązujących w międzynarodowych organizacjach felinologicznych


Pobierz deklarację członkowską