Wystawy Kotów Rasowych w Polsce - 2014

Miejscowo¶ęDataKlub
• Warszawa11-12/01/2014SMK Jedynka
• Legionowo22-23/02/2014EKKR - Warszawa
• Wa³brzych01-02/03/2014Cat Club Wroc³aw
• Katowice05-06/04/2014SKMKR Katowice
• Szczecin12-13/04/2014CC Pomerania
• Ko¶cian26-27/04/2014Felis Posnania
• £ód¼10-11/05/2014CCL £ód¼
• S³upsk24-25/05/2014Cat Club Sopot
• Kraków07-08/06/2014KKF Kraków
• Olsztyn21-22/06/2014No Problem
• Puck05-06/07/2014Cat Club Sopot
• Cieszyn19-20/07/2014CCR Rybnik
• Sopot02-03/08/2014CC Amber
• Wroc³aw06-07/09/2014Cat Club Wroc³aw
• Warszawa13-14/09/2014SMK Jedynka
• Bydgoszcz20-21/09/2014CCB-Bydgoszcz
• Bia³ystok11-12/10/2014No Problem
• Poznań08-09/11/2014Felis Posnania
• £ód¼29-30/11/2014CCL £ód¼
• Warszawa06-07/12/2014EKKR - Warszawa